ประกันอยุธยาอลิอันซ์จะเจ็บป่วยหรือสุขภาพก็ทำได้

อายุรับประกัน

ระหว่าง 1 เดือน 1 วัน-60 ปี

ระยะคุ้มครอง

จนถึงอายุ 85 ปี


อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต

รู้จักอลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต 2567

เมื่อพูดถึงประกันอยุธยาอลิอันซ์ คงมีไม่น้อยที่คิดว่าประกันอยุธยาอลิอันซ์กับธนาคารกรุงศรีเป็นประกันภัยเจ้าของเดียวกัน แต่จริง ๆ แล้วประกันอยุธยาอลิอันซ์เป็นกลุ่มบริการทางการเงินและมีพันธมิตรหลักเป็นธนาคารกรุงศรี เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2453 โดยออกผลิตภัณฑ์ 2 ประเภท คือ อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับชีวิตและสุขภาพ และอลิอันซ์อยุธยาประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับวินาศภัย
ประกันอยุธยาอลิอันซ์มีสาขากว่า 27 แห่ง และมีตัวแทนประกันอยุธยาอลิอันซ์กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ เพื่อการบริการที่ครอบคลุมสำหรับลูกค้า นอกจากนี้อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิตยังมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และขั้นตอนการทำงานโดยให้ความต้องการของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก เป็นประกันที่กล้าบอกทุกเงื่อนไข เพื่อให้อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิตเป็นประกันที่เข้าจ่าย และตรงไปตรงมา 

 

ข้อควรรู้ก่อนยกเลิกอลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต เปลี่ยนกรมธรรม์เป็นเงินสด 

การขอยกเลิกอลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต คือการที่ผู้เอาประกันภัยมีความต้องการที่จะยกเลิกกรมธรรม์ และผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินตามมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ ตามสัญญาหลักในกรมธรรม์นั้น ๆ แต่ก่อนที่จะขอยกเลิกอลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต ผู้เอาประกันจะต้องรู้เรื่องที่สำคัญ คือ 

  • การขอยกเลิกอลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต ผู้เอาประกันจะต้องส่งเบี้ยประกันไปแล้วอย่างน้อย 2 – 3 ปี 
  • แบบประกันบางแบบไม่สามารถยกเลิกอลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิตได้ ดังนั้นก่อนทำประกันต้องศึกษาแบบประกัน และตรวจสอบกรมธรรม์อยุธยาอลิอันซ์ให้ดีก่อน 
  • การยกเลิกลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิตจะทำให้เสียโอกาสที่จะได้รับความคุ้มครอง รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ต่าง ๆ ตามกรมธรรม์ฉบับเดิม 
  • จำนวนเงินที่จะได้รับหลังจากยกเลิกอลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต จะน้อยกว่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปแล้ว 
  • หากต้องการซื้อประกันอยุธยาอลิอันซ์ฉบับใหม่ จะต้องจ่ายเบี้ยประกันสูงขึ้น เนื่องจากสภาพการณ์ในชีวิตอาจจะไม่เหมือนตอนทำอยุธยาประกันชีวิตฉบับแรก 
  • ผู้เอาประกันภัยอาจต้องเสียภาษี เนื่องจากกรมธรรม์มีผลบังคับเป็นระยะเวลา 10 ปี ก่อนจะสิ้นสุดกรมธรรม์ 
  • ประกันสุขภาพอยุธยาอลิอันซ์ดีไหม อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต pantip ว่ายังไง? 2567

    การตัดสินใจทำประกัน ไม่ว่าจะเป็นอลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต หรืออลิอันซ์อยุธยาประกันภัย สิ่งสำคัญคือการศึกษาและตรวจสอบกรมธรรม์อยุธยาอลิอันซ์ให้ละเอียด เพื่อจะได้มีความเข้าใจตรงกับเงื่อนไขในกรมธรรม์ และจะได้ไม่เสียผลประโยชน์เมื่อต้องทำการเคลม ซึ่งนอกจากการศึกษาและตรวจสอบกรมธรรม์อยุธยาอลิอันซ์แล้ว ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างดีขึ้น นั่นก็คือการฟังความคิดเห็นของลูกค้าอลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต ซึ่งก็มีการรีวิวความคิดเห็นต่าง ๆ ในอลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต pantip ว่า อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต มีการเคลมค่อนข้างยุ่งยาก และบางครั้งต้องสำรองออกค่าใช้จ่ายก่อน และหากต้องการรู้ว่าอลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิตดีจริง ๆ ไหม? ให้ลองตรวจสอบกับโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือ โดยถามฝ่ายการเงินว่าประกันอยุธยาอลิอันซ์มีการเคลมเป็นอย่างไร ก็จะช่วยตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น 

สมัครกับแหล่งประกันอื่นๆ

ประกันรถยนต์ชั้น 1 วิริยะน่าสนใจไหม?

อายุรับประกัน

ถึง รับรถอายุไม่เกิน 15 ปี

ระยะคุ้มครอง

ถึง 1 ปี (ต่อเวลาได้)

อายุ

ประกันชับบ์สามัคคีฟรีค่าปรึกษาก่อนทำประกัน

อายุรับประกัน

ถึง ขึ้นอยู่กับแผนประกัน

ระยะคุ้มครอง

ถึง ขึ้นอยู่กับแผนประกัน

อายุ

ประกันอยุธยาอลิอันซ์จะเจ็บป่วยหรือสุขภาพก็ทำได้

อายุรับประกัน

ถึง ระหว่าง 1 เดือน 1 วัน-60 ปี

ระยะคุ้มครอง

ถึง จนถึงอายุ 85 ปี

อายุ