เงินเวนคืนกรมธรรม์คืออะไร ต้องการเวนคืนกรมธรรม์กี่วันได้เงินคืน

เวนคืนกรมธรรม์คืออะไร ทำไมต้องเวนคืน

สำหรับผู้ที่ทำประกันชีวิต แต่เกิดปัญหาอยากเวนคืนกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลเพื่อทำประกันใหม่ หรือติดขัดในเรื่องของการเงินกับดอกเบี้ยที่จ่ายแพงไป มาดูกันว่าจะมีแนวทางไหนที่นำมาแนะนำในเรื่องการเวนคืนกรมธรรม์นี้บ้าง

เวนคืนกรมธรรม์ คืออะไร คุ้มไหม แล้วทำไมต้องเวนคืน

มาทำความเข้าใจกันก่อนว่า การเวนคืนกรมธรรมณ์ คือ การยกเลิก หรือเวนคืนกรมธรรม์ เพื่อขอรับเงินสดกับบริษัทประกัน แต่ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดของการเวนคืนกรมธรรม์ให้ดีก่อน เพราะเมื่ออายุของผู้ขอเวนคืนกรมธรรม์มากขึ้น การทำประกันใหม่ในแบบเดียวกันอาจทำให้เบี้ยประกันแพงมากขึ้น 

นอกจากจะทำเรื่องของเวนคืนกรมธรรม์แล้ว ยังต้องคำนวณมูลค่าของการเวนคืนกรมธรรม์ด้วย ซึ่งการคำนวนมูลค่าการเวนคืนกรมธรรมณ์คือ การคำนวนเพื่อที่จะได้รับเงินเท่าไหร่จากบริษัท และเงินที่ได้นั้น เรียกอีกอย่างว่า เงินเวนคืนกรมธรรม์

เงินที่ได้จากการเวนคืนกรมธรรม์ หรือที่เรียกว่าเงินเวนคืนกรมธรรม์คืออะไร

หลังจากบอกเลิกสัญญาและหักยอดหนี้คงค้างแล้ว บริษัทจะให้เงินเวนคืนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมูลค่ามูลค่าเงินเวนคืน จะเป็นไปตามที่สัญญากรรมธรรม์ประกันชีวิตกำหนด

เวนคืนกรมธรรม์ ระยะเวลาการเวนคืนกรมธรรม์กี่วันได้เงินคืน

โดยปกติแล้ว การขอเวนคืนกรมธรรม์ จะได้รับเงินเวนคืนภายใน 15 วันหรือไม่เกิน 20 วัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริษัท ว่าจะประสานงานให้ลูกค้าได้รับเงินรวดเร็วมากแค่ไหน

ข้อดีข้อเสียของการเวนคืนกรมธรรม์

ข้อดี

  1.   ซื้อแผนประกันผิด เช่นการซื้อโดยไม่ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ หรือซื้อเพื่อความเกรงใจ จึงขอเวนคืนกรมธรรม์เพื่อมาตัดสินใจซื้อใหม่
  2.   กรมธรรณ์ที่มีไม่ตอบโจทย์ เนื่องจากอาจใช้ทุนประกันสูง แบกรับค่าใช้จ่านที่เยอะ จึงขอเวนคืนกรมธรรณ์เพื่อลดค่าใช้จ่าย
  3.   กรมธรรณ์ใหม่ดีกว่ากรมธรรมณ์เดิม การเลือกสรรประกันชีวิตที่ดีกว่า อาจเป็นทางเลือกในการสร้างกระแสเงินสดในวัยเกษียณ

ข้อเสีย

  1.   หากผู้เอาประกันต้องยกเลิก ต้องขอยกเลิกภายใน 15 วันหลังจากเซ็นเอกสารกรมธรรณ์แล้ว ถ้าหากเซ็นยกเลิกหลังจาก 15 วันไปแล้ว มูลค่าเงินเวนคืนจะได้น้อยกว่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปในครั้งแรก
  2.   เมื่ออายุมากการซื้อประกันใหม่จ่ายเบี้ยประกันเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่แล้วเบี้ยประกันจะมีอัตราคงที่ แต่บางครั้งการซื้อประกันคนละแบบอาจมีการจ่ายเบี้ยที่เพิ่มมากขึ้น
  3.   หากมีปัญหาช่วงทำประกันชีวิตใหม่ บริษัทอาจไม่รับร้อง หรือรับรองก็อาจต้องมีการเพิ่มเบี้ยประกัน

มาดูกันว่าการเวนคืนกรมธรรม์แต่ละครั้งนั้น จะต้องเตรียมเอกสารเวนคืนกรมธรรม์อะไรบ้าง

การเตรียมเอกสารเวนคืนประกันของบริษัทประกันไม่ว่าจะเป็นการเวนคืนกรมธรรม์ไทยประกันชีวิต การเวนคืนกรมธรรม์ aia และเวนคืนกรมธรรม์ aia ล้วนแล้วแต่ใช้เอกสารแบบเดียวกัน ดังนี้

–          แบบฟอร์มของเวนคืนเงินกรมธรรม์

–          สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)

–          เล่มกรมธรรมณ์ประกัน

–          สำเนาสมุดบัญชีเจ้าของกรมธรรม์

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาการเวนคืนกรมธรรม์ อย่างไรก็ตามผู้ทำประกันควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดว่าประกันที่ต้องการซื้อใหม่ การคุ้มครองเหมาะสมหรือไม่ คุ้มครอง 100% หรือมีข้อยกเว้นอะไรบ้าง ถ้าพิจารณาแล้วคุ้มค่าแก่การเวนคืนก็ดีกับผู้เอาประกันเอง