ต่ออายุประกันรถยนต์ใช้เอกสารอะไรบ้าง ต่อประกันรถยนต์ออนไลน์ทำได้ไหม

วางแผนต่ออายุประกันภัยรถยนต์ ต้องเตรียมตัวอย่างไร ?

รถยนต์ ยานพาหนะจำเป็นต่อการเดินทางที่มีให้เลือกหลายรุ่น หลายยี่ห้อตามความต้องการที่แตกต่างกันไปเพื่อสะดวกสบายในการขับขี่ และไม่เพียงแต่รูปลักษณ์ภายนอกรถหรือยี่ห้อรถเท่านั้น การซื้อรถยนต์แต่ละครั้งยังต้องพ่วงมาด้วยการทำประกันภัยรถยนต์ ซึ่งแต่ละบริษัทประกันภัยรถยนต์ต่างมีความคุ้มครองให้ให้เลือกตามความสะดวกของผู้ขับขี่ 

แน่นอนว่าผู้ขับขี่หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้ว ว่ามีรถก็ต้องมีประกัน เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินนั้น ๆ เวลาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด และการซื้อประกันภัยรถยนต์จากบริษัทประกันภัยรถยนต์นั้น มีการชำระเบี้ยประกันในแต่ละปีที่แตกต่างกันไป หากไม่ชำระตรงตามระยะเวลากำหนด หรือปล่อยให้ประกันหมดอายุ อาจจะทำให้ประกันขาด และเกิดความยุ่งยากในการต่ออายุประกันภัยรถยนต์ มาดูกันว่าการวางแผนต่ออายุประกันภัยรถยนต์ดีอย่างไร และการต่ออายุประกันของบริษัทประกันรถยนต์แต่ละครั้งนั้นมีเอกสารและช่องทางไหนที่ง่ายต่อการต่ออายุประกันภัยรถยนต์บ้าง และจะดีไหมในปี 2566 ที่เลือกต่อประกันแบบนี้

วางแผนการต่ออายุประกันภัยรถยนต์

แน่นอนว่าการต่ออายุประกันภัยรถยนต์แต่ละครั้งย่อมต้องมีการวางแผน จึงเป็นที่มาของคำว่าทำไมต้องวางแผนต่ออายุประกันภัยรถยนต์ นอกจากจะช่วยให้มีเวลาในการตัดสินใจเลือกบริษัทประกันรถยนต์มากขึ้น ทั้งการเลือกความคุ้มครอง เช็คเบี้ยประกัน เปรียบเทียบโปรโมชั่นต่าง ๆ อย่างเต็มที่แล้ว ยังช่วยให้สามารถวางแผนการเงินล่วงหน้าในการจ่ายแต่ละครั้ง ว่าจำนวนเงินทำประกันภัยรถยนต์ต้องจ่ายที่เท่าไหร่ อีกทั้งประกันรถยนต์ยังไม่ขาดทำให้กรมธรรมณ์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองต่อเนื่อง 

การต่ออายุประกันภัยรถยนต์มีให้เลือกกี่แบบ

รูปแบบของการต่อประกันภัยรถยนต์มีหลายแบบตามความสะดวก ไม่ว่าจะต่อประกันรถยนต์ออนไลน์, ต่ออายุประกันภัยรถยนต์กับโบกเกอร์, ต่ออายุประกันภัยรถยนต์กับบริษัท หรือต่ออายุประกันรถยนต์กับคนรู้จัก ทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมานี้ แล้วแต่เจ้าของรถสะดวก แต่ในปัจจุบันจะนิยมการต่อประกันรถยนต์ออนไลน์ เนื่องจากง่ายและสะดวกที่สุด ในบทความนี้จะขอยกตัวอย่างการต่อประกันออนไลน์ ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

การต่ออายุประกันภัยรถยนต์แบบต่อประกันออนไลน์ สามารถทำได้ง่าย มีประกันภัยให้เลือกคหลากหลายตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้น 3 โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกเว็บไซต์บริษัทประกันที่เปิดให้ซื้อทางออนไลน์ เปรียบเทียบหาประกันที่ดีที่สุด กรอกข้อมูลให้ครบ จนเสร็จเรียบร้อยก็รอรับหลักฐานผ่านทางไปรษณีย์

เอกสารสำหรับการต่ออายุประกันภัยรถยนต์

มาดูกันว่ามีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องเตรียมในการต่ออายุประกันภัยรถยนต์ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาภายหลัง ดังนี้

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่

สำเนากรมธรรมณ์ประกันภัยรถยนต์ปัจจุบัน

สำเนาหนังสือจดทะเบียนรถยนต์

จากข้อมูลทั้งหมดที่เรียบเรียงมาในบทความนี้ เรียกได้ว่าความสำคัญของการทำประกันภัยรถยนต์ และวางแผนการทำประกันภัยรถยนต์เป็นการช่วยคุ้มครองรถยนต์ของเราเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเลือกใช้ประกันภัยรถแบบชั้น 1 ชั้น 2+ ชั้น 3+ ก็ครอบคลุมครบทุกความต้องการตามเงื่อนไขบริษัทและความพึ่งพอใจของเจ้าของรถ สำหรับใครที่ต้องการศึกษาเรื่องต่อประกันภัยรถยนต์ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมการต่อประกันภัยรถยนต์ในปีต่อ ๆ ไป