เมืองไทยประกันภัยเจ้าของคือใคร โครงสร้างองค์กรบริษัทไทยประกันภัย

ไทยประกันภัยเจ้าของเลิกกิจการ เปิดข้อมูลบริษัทเมืองไทยประกันภัยเจ้าของและไทยประกันชีวิต 

ไทยประกันภัยปิดกิจการข่าวใหญ่สะเทือนวงการปี 2567 สำหรับกลุ่มบริษัทประกัน มาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่า

ไทยประกันภัยเจ้าของเลิกกิจการ

มาในปี 2567 นี้ข่าวใหญ่แห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัย หนีไม่พ้น ไทยประกันภัยเจ้าของได้เลิกกิจการได้แก่บริษัทไทยประกันภัย และอาคเนย์ประกันภัยที่ได้มีการถูกเพิกถอนใบอนุญาตและให้ผู้บริหารไทยประกันภัยปิดกิจการลง เนื่องจากไทยประกันภัยปิดกิจการเพราะไร้เงินทุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทำให้โครงสร้างองค์กรบริษัทไทยประกันภัยบริษัทไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้หรือไม่มีทุนบริษัทมากเพียงพอและยังประสบกับปัญหากับการค้างยอดค่าใช้จ่ายกว่า 30000 กรมธรรม์ วงเงินที่บริษัทไทยประกันภัยประสบปัญหาอย่างหนักที่ทำให้ไม่สามารถเครมให้กับผู้เอาประกันภัยประกันสุขภาพเมืองไทยได้รวมมูลค่าทุนกว่า 10,000 ล้านบาท เมื่อเกิดวิกฤตผู้เอาประกันเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจำนวนมากทำให้ไทยประกันภัยเจ้าของตัดสินใจไม่เพิ่มทุนและจึงได้รับกันเพิกถอนใบอนุญาตและปิดกิจการลงในที่สุด

ไทยประกันภัยเจ้าของ และข้อมูลบริษัทเมืองไทยประกันภัยเจ้าของ

เมืองไทยประกันภัยเจ้าของหรือประธานกรรมการที่ดูแลบริหารจัดการของผู้บริหารไทยประกันภัยนั่นก็คือ นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ รวมทั้งมีผู้บริหารไทยประกันภัยที่เรารู้จักเป็นอย่างดีนั่นก็คือ นางนวลพรรณ ล่ำซำ หรือมาดามแป้ง เป็นหนึ่งในกรรมการผู้จัดการบริหารของเมืองไทยประกันภัยเจ้าของ  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

ไทยประกันภัยเจ้าของประวัติบริษัทและข้อมูลบริษัท 

ประวัติบริษัทไทยประกันชีวิตนั้นได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ถือได้ว่าเป็นบริษัทประกันแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดมาอย่างยาวนาน ไทยประกันภัยเจ้าของเริ่มแรกเลยก็ผู้บริหารไทยประกันภัยคือ พระยาชัยสุรินทร์ (ตาล บุนนาค) และที่ได้มีการปิดกิจการลงช่วงระยะเวลาหนึ่งในสงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะสร้างความเสียหายทั้งกับผู้เอาประกันและบริษัทเองทั้งนี้ก็ได้กลับมาเปิดให้บริการไหมครั้งหลังจากสงครามสิ้นสุดลง ปัจจุบันบริษัทไทยประกันภัย เป็นบริษัทประกันไทยได้ดำเนินกิจการมาร่วมแล้วกว่า 80 ปี 

 

ไทยประกันภัยเจ้าของปัจจุบันเป็นใคร 

ปัจจุบันประธานกรรมการของไทยประกันภัยเจ้าของคือ เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) มีกรรมการบริหารร่วมกันอีก 7 คน ได้แก่ พระยาชัยสุรินทร์ นายหลุย พนมยงค์ นายบุญล้อม พึ่งสุนทร นายปพาฬ บุญ-หลง นายวิจิตร์ ลุลิตานนท์ นายเชวง เคียงศิริ และนายโล่เต็กชวน บูลสุข ร่วมกันเป็นเจ้าของไทยประกันภัย ผู้บริหารไทยประกันภัย โครงสร้างองค์กรบริษัทไทยประกันภัยเป็นไปตามรูปแบบขององค์กรเอกชนเพื่อไปที่ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ 2485 ปัจจุบันผู้ที่ทำการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรบริษัทไทยประกันภัย คือเหล่าคณะกรรมการบริหารสำนักงานไทยประกันชีวิตชุดใหม่นำโดย นายวานิช ไชยวรรณ การวางรากฐานและบริหารงานครั้งใหญ่ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้มากขึ้นโดยมีกำลังสำคัญได้แก่ นายอนิวรรตน์ กฤตยากีรณ