ประกันภัยธนาคารออมสิน ทำง่ายๆ รับสิทธิ์ทันที

อายุรับประกัน

ระหว่าง 20-69 ปี

ระยะคุ้มครอง

2 ปี (ต่อเวลาได้)


ประกันออมสิน

รายได้น้อย ไม่อยากจ่ายเบี้ยแพง แค่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็ทำประกันออมสินได้ 2566

ปัจจุบันธนาคารออมสินได้ออกผลิตภัณฑ์ประกันออมสินหลากหลายรูปแบบมากขึ้นโดยมีทั้งประกันภัยธนาคารออมสิน ออมสินประกันชีวิต ประกันชีวิตออมสิน ประกันอุบัติเหตุออมสิน ประกันสุขภาพออมสิน และประกันชีวิตผู้สูงอายุออมสิน นั่นก็เพราะต้องการตอบโจทย์ความต้องการที่จะได้รับความคุ้มครองของผู้คนมากขึ้น แต่ก่อนจะตัดสินใจเลือกประกันชีวิตธนาคารออมสินแบบไหนดี? ในปี 2566 นี้ ธนาคารออมสินได้ออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันเพื่อสังคม สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แม้มีรายได้น้อย ก็สามารถทำประกันออมสินได้ โดยจ่ายเบี้ยเริ่มต้นเพียง 100 บาทต่อปีเท่านั้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะเป็นการช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยไม่ต้องจ่ายเบี้ยราคาแพง แต่สามารถได้รับความคุ้มครองการเสียชีวิตในทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ทั่วโลก และไม่ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยธนาคารออมสิน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันออมสินสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตออมสินแบบกลุ่ม และเป็นผลิตภัณฑ์ประกันออมสินประเภทชั่วระยะเวลา 1 ปี โดยให้การคุ้มครองทุกกรณี และเหมาะสำหรับคนที่มีรายได้น้อย 

 

แผนการคุ้มครองประกันออมสิน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

การคุ้มครองของประกันออมสิน จะมีระยะเวลาในการคุ้มครอง 1 ปี โดยเป็นการชำระเบี้ยประกันภายในครั้งเดียวสำหรับประกันภัยธนาคารออมสินจะมีแผนการคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัย ดังนี้ 

  • เบี้ยประกันออมสิน 100 บาท ได้รับความคุ้มครอง 10,000 บาท 
  • เบี้ยประกันออมสิน 200 บาท ได้รับความคุ้มครอง 20,000 บาท 
  • เบี้ยประกันออมสิน 300 บาท ได้รับความคุ้มครอง 30,000 บาท 
  • เบี้ยประกันออมสิน 400 บาท ได้รับความคุ้มครอง 40,000 บาท 
  • ประกันออมสินปีละ 500 บาท ได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท 

ประกันภัยธนาคารออมสินประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเท่านั้น โดยจะให้ความคุ้มครองในการเสียชีวิตทุกกรณี แต่มีข้อยกเว้นการคุ้มครอง ถ้าหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วัน นับตั้งแต่เริ่มมีผลคุ้มครอง และผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี บริษัทจะคืนเบี้ยประกันออมสินที่ได้รับชำระมาแล้วของกรมธรรม์ปีนั้น ๆ 

คุณสมบัติของผู้เอาประกันออมสิน


แน่นอนว่ากลุ่มเป้าหมายของทำประกันภัย ก็คือ ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น โดย 1 คน จะสามารถทำประกันภัย ประกันออมสินได้ 1 กรมธรรม์ และจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  • ผู้ทำประกันภัยธนาคารออมสินจะต้องมีอายุระหว่าง 18 – 65 ปี 
  • จ่ายเบี้ยประกันเป็นเงินสดเท่านั้น (ขั้นต่ำ 100 บาท และสูงสุด 500 บาท) 
  • เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
  • มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน 

สมัครกับแหล่งประกันอื่นๆ

เลือกเลยธนาคารออมสินประกันชีวิตแบบไหนดี 2566

อายุรับประกัน

ถึง ระหว่าง 1 เดือน-60 ปี

ระยะคุ้มครอง

ถึง จนถึงอายุ 90 ปี

อายุ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ธนชาตดูแลนานเป็นปี

อายุรับประกัน

ถึง รับรถอายุ 2-10 ปี

ระยะคุ้มครอง

ถึง 1 ปี (ต่อเวลาได้)

อายุ

ประกันอุบัติส่วนบุคคลที่ไหนน่าสนใจบ้าง

อายุรับประกัน

ถึง ระหว่าง 20-75 ปี

ระยะคุ้มครอง

ถึง 1 ปี (ต่อเวลาได้)

อายุ