ไทยประกันชีวิตประกันสุขภาพใครๆ ก็ทำได้

อายุรับประกัน

ระหว่าง 0-60 ปี

ระยะคุ้มครอง

จนถึงอายุ 85 ปี


ประกันสุขภาพไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตประกันสุขภาพคืออะไร? ทำไมต้องทำประกันสุขภาพไทยประกันชีวิต?

นอกจากสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานในการรักษาพยาบาลแล้ว ประกันสุขภาพก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่ต้องการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น แล้วประกันสุขภาพคืออะไร ทำไมต้องเลือกประกันสุขภาพไทยประกันชีวิต?
ไทยประกันชีวิตประกันสุขภาพ คือ ประกันที่ให้ความคุ้มครองด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ ตั้งแต่อาการเล็กน้อยจนไปถึงระดับรุนแรง โดยประกันสุขภาพไทยประกันชีวิตจะให้ความคุ้มครอง 2 รูปแบบ คือ ประกันสุขภาพไทยประกันชีวิตแบบกลุ่ม และประกันสุขภาพไทยประกันชีวิตแบบส่วนบุคคล โดยประกันสุขภาพไทยประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลได้อย่างครอบคลุม
แต่ประกันสุขภาพที่ไหน ๆ ก็เหมือนกัน ทำไมต้องเลือกไทยประกันชีวิตประกันสุขภาพ เหตุผลก็เพราะบริษัทไทยประกันชีวิต เป็นบริษัทที่ดำเนินธรกิจด้านประกันภัยมาอย่างยาวนาน จึงทำให้ไทยประกันชีวิตประกันสุขภาพมีทั้งประสบการณ์ และความชำนาญในเรื่องความต้องการด้านประกันชีวิตของคนไทย

 

สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพไทยประกันชีวิตคืออะไร? 

เคยสงสัยกันไหมว่า ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพไทยประกันชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ไทยประกันชีวิตประกันสุขภาพเหมาจ่าย บริษัทไทยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ 80 ปีจากไทยประกันชีวิต เมืองไทย d health และเมืองไทยประกันชีวิต elite health จึงต้องมีสัญญาเพิ่มเติม แล้วสัญญาเพิ่มเติมของประกันสุขภาพไทยประกันชีวิตคืออะไร?
สัญญาเพิ่มเติม คือ สัญญาที่ให้ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์เพิ่มจากความคุ้มครองที่มากับกรมธรรม์ที่ทำฉบับแรก (กรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก) เพื่อขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมมากขึ้น เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตหลักไม่ได้คุ้มครองทุกความเสี่ยง จึงทำให้มีสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพไทยประกันชีวิตขึ้นมา โดยผู้สมัครสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพไทยประกันชีวิต จะต้องทำประกันชีวิตหลักก่อน ถึงจะทำสัญญาเพิ่มเติมได้ แน่นอนว่าก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นด้วย 

รีวิวไทยประกันชีวิตประกันสุขภาพ pantip ประกันสุขภาพไทยประกันชีวิตดีไหม? 

ก่อนจะตัดสินใจทำประกันสุขภาพที่ไหนดี หรือกำลังคิดจะทำประกันสุขภาพไทยประกันชีวิต การศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าไทยประกันชีวิตประกันสุขภาพก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งไทยประกันชีวิตประกันสุขภาพ pantip ก็มีรีวิวความคิดเห็นต่าง ๆ ของลูกค้าประกันสุขภาพไทยประกันชีวิต และก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งโดยรวมแล้วประกันสุขภาพไทยประกันชีวิตก็ถือว่าเป็นประกันที่เคลมง่าย หากผู้เอาประกันอยู่ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ แต่ก็มีบางกรณีที่ไทยประกันชีวิตประกันสุขภาพจะต้องตรวจสอบก่อนจะให้ค่าสินไหม เช่น ผู้เอาประกันป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือต้องนอนรักษาโรงพยาบาลเนื่องด้วยอาการเจ็บป่วย การเคลมประกันสุขภาพไทยประกันชีวิตจึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ และจุดนี้เองที่ผู้เอาประกันจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน ทำให้เกิดความไม่พอใจ และประกันสุขภาพไทยประกันชีวิตก็ใช้เวลานานกว่าจะตรวจสอบได้ ดังนั้นก่อนจะทำประกันสุขภาพไทยประกันชีวิต ควรอ่านเงื่อนไขและศึกษาแบบประกันอย่างละเอียด ว่ากรณีไหนเคลมได้ กรณีไหนเคลมไม่ได้ จะไม่ได้เสียผลประโยชน์เมื่อทำประกันสุขภาพไทยประกันชีวิตไปแล้ว

สมัครกับแหล่งประกันอื่นๆ

บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต หนึ่งในประกันมาแรง

อายุรับประกัน

ถึง ขึ้นอยู่กับแผนประกัน

ระยะคุ้มครอง

ถึง ขึ้นอยู่กับแผนประกัน

อายุ

ทําประกันชีวิตผู้สูงอายุวันนี้เจ็บป่วยรักษาได้หายห่วง

อายุรับประกัน

ถึง ระหว่าง 60-70 ปี

ระยะคุ้มครอง

ถึง 1 ปี (ต่อเวลาได้)

อายุ

ประกันสุขภาพโตเกียวมารีนน่าสนใจไหม?

อายุรับประกัน

ถึง อายุ 1 เดือน 1 วันจนถึง 70 ปี

ระยะคุ้มครอง

ถึง จนถึงอายุ 84 ปี

อายุ